top of page

DELAVNICE

Vodenje/Javno nastopanje/Odnosi med sodelavnci/Osebnostna rast

Vodenje

 

  • Organizacija dela in časa​

  • ​Osnovne zakonitosti vodenja in  življenjske pozicije posameznikov

  • Vodenje rednega letnega pogovora

  • Vodenje sestankov

  • Delo z ljudmi s težavnim vedenjem

  • Konstruktivno posredovanje (sprejemanje)  kritike in pohvale

  • Delovni stili (moč vpliva delovnega stila na vodenje, odnose, vedenje, komunikacijo)

  • Učinkovita poslovna komunikacija je osnovno orodje vodenja

  • Obvladovanje stresa (vključena je tudi  vsebina - izgorevanje na  delovnem  mestu in osnovna vaja avtogenega
    treninga)

  • Reševanje konfliktov (med sodelavci, s strankami)

  • Preprečevanje konfliktov s pomočjo obvladovanja čustev

  • Osem (šestnajst ali po dogovoru) urna šola vodenja

  • Outdoor trening: Tim building (povežimo kolektiv)

  • Delavnica Bonton in poslovni protokol

  • Izgradnja učinkovitih odnosov (SDI orodje, Strength Deployment Inventory ). SDI je orodje, ki omogoča spremembe v organizacijah na področju komunikacije, reševanja konfliktnih situacij, vodenja, pogajanj, prodaje, teamskega dela, razumevanja vedenja, ...​

Javno nastopanje

 

  • ​​​Retorika I, II. Delavnica je dvodnevna, tridnevna ali po dogovoru

  • Priprava in izvedba predstavitve/predavanja (z osnovami dobre Power Point predstavitve)

  • Kako učinkovito prenesti znanja na druge

Odnosi med sodelavci

 

  • ​Medosebni odnosi in sporazumevanje​​

  • Osnove dobre komunikacije I, II

  • Organizacija dela in časa

  • Upravljanje s čustvi na delovnem mestu

  • Medgeneracijsko sodelovanje

  • Reševanje konfliktov (med sodelavci, s strankami)

  • Team ali skupina? (teamsko delo, skupinski procesi, razvoj teama…)

  • Outdoor trening: Team building (povežimo kolektiv)

  • Mentorstvo in uvajanje novo zaposlenih v delovni organizaciji (dolžina po dogovoru)

  • Spoznajmo sebe, da bomo lažje delali z drugimi

Osebnostna rast

 

  • Spoznaj sebe, da boš lažje razumel druge​

  • ​Upravljanje s čustvi

  • Kakšna je moja samopodoba

Irena

bottom of page