top of page

DELAVNICE

Vodenje/Javno nastopanje/Odnosi med sodelavnci/Osebnostna rast

Vodenje

 

 • Organizacija dela in časa​

 • ​Osnovne zakonitosti vodenja in  življenjske pozicije posameznikov

 • Vodenje rednega letnega pogovora

 • Vodenje sestankov

 • Delo z ljudmi s težavnim vedenjem

 • Konstruktivno posredovanje (sprejemanje)  kritike in pohvale

 • Delovni stili (moč vpliva delovnega stila na vodenje, odnose, vedenje, komunikacijo)

 • Učinkovita poslovna komunikacija je osnovno orodje vodenja

 • Obvladovanje stresa (vključena je tudi  vsebina - izgorevanje na  delovnem  mestu in osnovna vaja avtogenega
  treninga)

 • Reševanje konfliktov (med sodelavci, s strankami)

 • Preprečevanje konfliktov s pomočjo obvladovanja čustev

 • Osem (šestnajst ali po dogovoru) urna šola vodenja

 • Outdoor trening: Tim building (povežimo kolektiv)

 • Delavnica Bonton in poslovni protokol

 • Izgradnja učinkovitih odnosov (SDI orodje, Strength Deployment Inventory ). SDI je orodje, ki omogoča spremembe v organizacijah na področju komunikacije, reševanja konfliktnih situacij, vodenja, pogajanj, prodaje, teamskega dela, razumevanja vedenja, ...​

Javno nastopanje

 

 • ​​​Retorika I, II. Delavnica je dvodnevna, tridnevna ali po dogovoru

 • Priprava in izvedba predstavitve/predavanja (z osnovami dobre Power Point predstavitve)

 • Kako učinkovito prenesti znanja na druge

Odnosi med sodelavci

 

 • ​Medosebni odnosi in sporazumevanje​​

 • Osnove dobre komunikacije I, II

 • Organizacija dela in časa

 • Upravljanje s čustvi na delovnem mestu

 • Medgeneracijsko sodelovanje

 • Reševanje konfliktov (med sodelavci, s strankami)

 • Team ali skupina? (teamsko delo, skupinski procesi, razvoj teama…)

 • Outdoor trening: Team building (povežimo kolektiv)

 • Mentorstvo in uvajanje novo zaposlenih v delovni organizaciji (dolžina po dogovoru)

 • Spoznajmo sebe, da bomo lažje delali z drugimi

Osebnostna rast

 

 • Spoznaj sebe, da boš lažje razumel druge​

 • ​Upravljanje s čustvi

 • Kakšna je moja samopodoba

Irena

bottom of page