top of page

OSEBNOSTNA RAST

Odnosi/Kariera/Komunikacija/Družina​/Zdravje/Uravnoteženost

Coaching je metoda, s pomočjo katere posamezniku  pomagamo, da sam ugotovi, kaj želi in sam spozna, kako lahko cilj tudi doseže.

V osebnem coachingu coach v pogovoru s posameznikom ugotavlja njegove še neizkoriščene možnosti in potenciale ter ovire, ki ga motijo na poti do uspeha. Coach posameznika podpira, vzpodbuja ter mu s pomočjo vprašanj pomaga bolje razumeti sebe, okoliščine, odnose z drugimi… da le-ta sam pride do želenih rešitev. Coach klienta spremlja in mu s podporo pomaga, da spremembe vpelje v prakso, na tej poti mu tudi pomaga, da ovrednoti svoj napredek in napreduje do želenega cilja.

Osebni coaching poteka v obliki individualnih srečanj in/ali telefonskih pogovorov. Po navadi  vključuje 10 seans in traja 10 – 12 tednov. Ob zaključku coachinga posamezniki zaznajo spremembe v svojem razmišljanju, odnosih, komuniciranju in delovanju.

če se vam zdi, da je vaše zasebno življenje neuravnoteženo v primerjavi s poslovnim,

če imate težave z obvladovanjem časa,

če bi radi izboljšali svoje kompetence,

če bi se radi premaknili iz mrtve točke, se motivirali,

če bi radi naredili korak naprej pri boljšem sprejemanju odločitev,

če bi radi izboljšali odnose z ljudmi,

če bi radi postali boljši pri reševanju konfliktov,

če čutite, da ste v stresnem obdobju,

če bi radi postali bolj ciljno naravnani in lažje dosegali zastavljene cilje, …

 

Vabimo vas, da opravite s svojimi »če-ji« in naredite prvi korak. Skupaj z nami.

Irena

bottom of page