top of page

ODNOSI IN KOMUNIKACIJA MED SODELAVCI

Spoznavanje sebe/Komunkacija na delovnem mestu/Medosebno sodelovanje/Posameznik kot del skupine in teamskega dela

Delavnice so namenjene sodelavcem na istem nivoju, osebam, ki delajo s strankami in vsem posameznikom, ki želijo izboljšati odnose z drugimi in boljše razumeti sebe. Delavnica Mentorstvo in uvajanje novo zaposlenih v delovni  organizaciji pa je namenjena mentorjem (aktualnim in bodočim) v delovni organizaciji.​

Način dela na izobraževanjih, posebej na delavnicah, je interaktiven in prilagojen posamezni ciljni skupini. Vaje in igre vlog izvajamo na podlagi primerov iz delovnega okolja udeležencev, tako, da so nekatera nova znanja takoj prenosljiva v prakso.

če menite, da se z dobro komunikacijo vse začne in/ali pa konča,

če ste prepričani (ali pa le na pol prepričani), da so dobri odnosi med sodelavci pogoj
za odličnost pri delu v teamu in v kolektivu nasploh,

če želite spoznati svoje prednosti in slabosti pri delu v teamu,

če želite razviti veščine, potrebne za teamsko delo,

če želite ugotoviti, kako deluje vaš team, na katerih področjih je dober in kje ima »še
malo rezerve«…

 

Vabimo vas, da opravite s svojimi »če-ji« in naredite prvi korak. Skupaj z nami.

Irena

bottom of page