top of page

O MENI

Irena Vrhovnik

Irena Vrhovnik, NLP COACH, SDI TRENER

NLP Praktik, NLP Mojster Praktik, NLP Coach, SDI Trener
 

Moje ime je Irena Vrhovnik, sem učiteljica slovenskega jezika, andragoginja, NLP Coach, predavateljica, trenerka.

Končala sem triletni, mednarodno priznan študij Nevro lingvističnega programiranja (NLP), International Neuro-Linguistic Programming Trainers Association (Mednarodna zveza trenerjev nevro-lingvističnega programiranja) in pridobila nazive NLP Praktika, NLP Mojstra Praktika in NLP Coach-a. Leta 2008 sem končala TA (Transakcijsko analizo) 101, kjer študij nadaljujem. Sem mednarodni SDI Trener (Strength Deployment Inventory). 

Zaključila sem enoletno Pedagoško-andragoško izobraževanje za predavatelje višjih šol, na  Filozofski fakulteti v Ljubljani. Uspešno sem  zaključila  dveletno usposabljanje za komunikacijskega  trenerja v okviru programa  Andragoški  praktikum. Leta 2012 sem zaključila izobraževanje S čustvi je treba znati, zdaj pa nadaljujem delo v Izobraževalni-terapevtski skupini. Sem članica Društva moderatorjev Slovenije.

Sem tudi mama, partnerka, prijateljica, ljubiteljica živali, teka, morja … ne nujno vedno v enakem vrstnem redu :). Predvsem pa trdno verjamem v to, kar delam in pri svojem delu – uživam.

 

Verjamem, da je sprememba edina stalnica v našem življenju. Na poti spreminjanja, rasti in učenja bom z veseljem vaša sopotnica. Vabim vas, da prvi korak na tej poti naredimo skupaj.

Delevnico Spoznati sebe, da boš lažje delal z drugimi priporočam vsakomur! Ogromno sem se naučila o sebi.

Marija, Ljubljana

"

"

Naredili smo ogromno praktičnih vaj in to na naših primerih iz službe. Zelo uporabna delavnica, znanja bom uporabil pri reševanju konfliktnih situacij.

"

"

Mitja, Izola

Poklicna pot

Do februarja 2012 (od 1992) sem bila zaposlena kot pedagog/andragog na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (od leta 1992), kjer sem samostojno ter v timu izvajala funkcionalna usposabljanja na vseh ravneh, pisala programe izobraževanj in sodelovala pri izdelavi temeljne literature na področju voditeljstva.

 

Nekaj let sem aktivno sodelovala v Programu za prevencijo stresa (outdoor /indoor treningi), ki je bil namenjen osebam, ki so odhajale na misije v Bosno in Afganistan. Zadnja leta sem sodelovala na Družinskih vikendih v COU Poljče (Program celostne skrbi za posameznike, Slovenska vojska), kjer sem vodila delavnice iz medosebnih odnosov za partnerje.

 

Na področju funkcionalnih izobraževanj in predavanj imam izkušnje na vseh ravneh voditeljstva, od osnovne in organizacijske, pa do predavanj in kratkih delavnic na kolegijih na strateški ravni.

Reference

 • ​Krka. d.d., IRK – Izobraževanje in razvoj kadrov (Šole vodenja in različne razpisne delavnice), 

 • Krka d.d., Marketing (predavanja v zdravstvenih domovih po Sloveniji),

 • Krka d.d., Prodaja,

 • Krka d.d., Skupne službe (uvajalni seminarji za novo zaposlene),

 • Terme Krka (ciklus delavnic za vse zaposlene),

 • Domel d.d. (razpisne delavnice in predavanja na strateških kolegijih),

 • Chiesi Slovenija

 • Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (delavnice na vseh ravneh vodenja, predavanja na Šoli za podčastnike, Šoli za častnike in Višje štabnih tečajih),

 • Center za usposabljanje Poljče (razpisne delavnice),

 • Slovenska vojska,

 • Adria Mobil d.d. Novo mesto (Šola vodenja in razpisne delavnice),

 • Univerzitetni klinični center v Ljubljani (pilotski projekt Vodenja rednih letnih pogovorov),

 • Zdravstveni domovi v Republiki Sloveniji,

 • Slovenski inštitut za standardizacijo,

 • Slovensko farmacevtsko društvo,

 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine,

 • Odprte delavnice na Tednih vseživljenjskega učenja in Svetovnih tednih podjetništva

Irena

bottom of page